Tahzir 3

4– İftiracı iftiralarını şöyle sürdürüyor ve Habeşi’nin: “Kesp konusunda kulun meşietine müdahale yoktur.” dediğini iddia ediyor. Cevap: Sevgili Okur! Sana bu şahsın yalanlarını, hem de kasten, bilerek olan yalanlarını ne kadar ileriye götürdüğünü göstereceğiz. Allâme Şeyh el-Herarî adı geçen (ed-Delîlu’l Kavîm, s:94) kitabında diyor ki: “Kulun meşietinin kesp dışında bir müdahalesi yoktur.” Şeyhin kelimesi kelimesine …

Tahzir 2

Muhaddis dil bilgini Hanefi fakihi olan Murtaza ez-Zebîdî İthafu’s Sâdeti’l Muttakîn adlı şerhinde Ebu Nasır el-Kuşeyrî’nin “et-Tezkiratu’ş Şerkiyyeh” adlı kitabından naklen şöyle buyuruyor: “Allâh Azze ve Celle’nin وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّـهُ (Müteşâbih’in tevilini ancak Allâh bilir.) kavlinden Allâh’ın muradı, ancak kıyametin ne zaman kopacağıdır. Çünkü müşrikler peygambere ﷺ kıyametin ne zaman kopacağını ve ne …

Tahzir 1

Önemli Bir Fitne Hakkında Müminlere Uyarı: Elinizdeki bu eser, Şeyh Usame Muhammed es- Seyyid tarafından kaleme alınmış olan ve “Önemli Bir Fitne Hakkında Müminlere Uyarı” adı ile Tercüme ettiğimiz “Tahzîru’l-Mü’minîn Min Fite Abdi-r-Rahman Dımaşkıyye ve Esyadihi’l-Vehhabiyyîn” adlı eseridir. Yazar bu eserinde Dımaşklı/Şam (Suriyeli) Abdurrahman’ın ve onun Vehhabî olan efendilerinin en büyük fitne ve tehlike konusunda …

Din İlmi Kaç Kısma Ayırılır?

Soru–1: Din ilmi kaç kısma ayırılır? Cevap–1: Din ilmi birçok kısma ayrılır, ancak bunların en önemlisi şu iki kısımdır: Farz-ı Ayn ve Farz-ı Kifâye. Allâh-u Teâlâ şöyle buyuruyor: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ Anlamı: “(Ey Muhammed!) Bil ki, Allâh’tan başka İlâh yoktur. Hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve …

Kadınların Erkeklerle Aynı Yerde Bulunmalarının Hükmü

Değerli Müslümanlar! قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا ف۪ي د۪ينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ  Manası: “De ki: Ey Kitap Ehli! Hakkın dışına çıkarak dîninizde aşırıya gitmeyin.” (El-Mâide / 77)  Bil ki ey kardeşim! Dinde aşırılığa gidip Allâh’ın helal kıldığını haram; haram kıldığını da helal kılmak caiz değildir. İmam En-Nesâî’nin rivayet ettiği Hadîs-i Şerîf’te Efendimiz ﷺ Müzdelife’de İbn-i …

KADININ, YÜZÜNÜ AÇIK BIRAKMASININ HÜKMÜ

Bilinmelidir ki kadının yüzü ve eli avret olmadığı için kadının eline ve yüzüne şehvetsiz bakmak haram değildir. Dolayısıyla kadının yüzünü açık bırakması haram değildir. Üstelik kadının yüzünün avret olmadığına dair alimlerin icmâı vardır. İbn-u Hacer El-Heytemî “El-Fetâve’l Kubrâ“ ve “Şerhu’l İdâh Alâ Menâsiki’l Hacc Li’n- Nevevî“ adlı kitaplarında icmâı şu şekilde nakletmektedir: “Kadının yüzünü açık …

KADININ SESİNİN HÜKMÜ

KADININ SESİNİN HÜKMÜ Dört mezhebe göre kadının sesi haram değildir. İmam Taberânî’nin el-Mu’cemu’l Evsat’ında ve Fethu’l Bârî adlı eserin Nikâh Kitabında (9. Cilt, 225. Sayfa) bildirildi ki: “Sâbit olan bir Hadîs-i Şerîf’te zikredildi ki: “Bir kadın, bir düğünde kaside söyleyebilmek için Peygamberimizden izin istemiş, Peygamberimiz de ona izin vermiştir.”  İmam Buhârî’nin Sahîh’inin Nikâh Bölümü’nde Hişâm …

Çaba Sarf Edin

Şeyh Abdullâh El-Herari (Allâh ondan razı olsun) buyurdu ki: “İnsanların ihtiyaçlarını gidermek için çok çaba sarf edin.”

Ahirette Yüksek Derece

Şeyh Abdullâh El-Herari (Allâh ondan razı olsun) buyurdu ki: “Derdi; yiyecek, içecek ve giyim kuşam olan kişi, âhirette yüksek derece ehlinden olamaz.”

Sabır

Şeyh Abdullâh El-Herari (Allâh ondan razı olsun) buyurdu ki: “Sabır, bütün çeşitleri ile insanı Allâh’ın rahmetine yaklaştırır ve birçok dünyalık afetten selamette tutar.”