Din İlmi Kaç Kısma Ayırılır?

Soru–1: Din ilmi kaç kısma ayırılır? Cevap–1: Din ilmi birçok kısma ayrılır, ancak bunların en önemlisi şu iki kısımdır: Farz-ı Ayn ve Farz-ı Kifâye. Allâh-u Teâlâ şöyle buyuruyor: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ Anlamı: “(Ey Muhammed!) Bil ki, Allâh’tan başka İlâh yoktur. Hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve …

Kadınların Erkeklerle Aynı Yerde Bulunmalarının Hükmü

Değerli Müslümanlar! قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا ف۪ي د۪ينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ  Manası: “De ki: Ey Kitap Ehli! Hakkın dışına çıkarak dîninizde aşırıya gitmeyin.” (El-Mâide / 77)  Bil ki ey kardeşim! Dinde aşırılığa gidip Allâh’ın helal kıldığını haram; haram kıldığını da helal kılmak caiz değildir. İmam En-Nesâî’nin rivayet ettiği Hadîs-i Şerîf’te Efendimiz ﷺ Müzdelife’de İbn-i …

KADININ, YÜZÜNÜ AÇIK BIRAKMASININ HÜKMÜ

Bilinmelidir ki kadının yüzü ve eli avret olmadığı için kadının eline ve yüzüne şehvetsiz bakmak haram değildir. Dolayısıyla kadının yüzünü açık bırakması haram değildir. Üstelik kadının yüzünün avret olmadığına dair alimlerin icmâı vardır. İbn-u Hacer El-Heytemî “El-Fetâve’l Kubrâ“ ve “Şerhu’l İdâh Alâ Menâsiki’l Hacc Li’n- Nevevî“ adlı kitaplarında icmâı şu şekilde nakletmektedir: “Kadının yüzünü açık …

KADININ SESİNİN HÜKMÜ

KADININ SESİNİN HÜKMÜ Dört mezhebe göre kadının sesi haram değildir. İmam Taberânî’nin el-Mu’cemu’l Evsat’ında ve Fethu’l Bârî adlı eserin Nikâh Kitabında (9. Cilt, 225. Sayfa) bildirildi ki: “Sâbit olan bir Hadîs-i Şerîf’te zikredildi ki: “Bir kadın, bir düğünde kaside söyleyebilmek için Peygamberimizden izin istemiş, Peygamberimiz de ona izin vermiştir.”  İmam Buhârî’nin Sahîh’inin Nikâh Bölümü’nde Hişâm …

Ramadân Orucu

Ramadân Orucu Oruç Hükümleri Müminler için rahmet ve mağfiret ayıdır Ramadân-ı Şerif. İçinde Kur’ân’ın indiği; bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni barındıran o mübarek ay. Müslümanlar için ömürlerinin fırsatı; günahlardan kurtulma ayıdır Ramadân. Öyle ki bu ay içerisinde bütün büyük şeytanlar zincire vurulur. Böylece Müslümanlar, bu şeytanların şerrinden muhafaza olurlar. İşte yüce Rabbimiz Kur’ân-ı …

İslâm Nimeti

  Şeyh Abdullâh (radiyallâhu anh) buyurdu ki: “Muhakkak ki Allâh’ın beşere verdiği en büyük nimet İslâm’dır. Allâh kimin için hayrı dilemişse onu İslâm’a muvaffak kılar; kimin için kötülüğü dilemişse de onu İslâm’a muvaffak kılmaz.”

Fırkayı Naciye-Hak Yolda Olanlar Kimlerdir?

Rasûlullâh ﷺ şöyle buyuruyor: وَإِنَّ هذهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النّارِ ووَاحِدَةٌ فِي الجنَّةِ وَهِىَ الجمَاعَةُ اﻫ Manası: Bu ümmet, yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan yetmiş ikisi cehennemde ve biri cennette olacaktır. O da cemaat’tir. Cemaat’in manası, sevad-ı azam, yani ümmetin çoğunluğudur. Başka bir rivayette sevad-ı azam hariç hepsinin cehennemde …

İslâm Tek Hak Dindir

Maalesef, asrımızda İslâm Dîni’yle alâkalı kullanılan bazı ifâdeler Kur’ân-ı Kerîm’e ve Hadîs-i Şerîfler’e ters düşmektedir. Günümüzde İslâm dîni hakkında bir çok kişinin dikkat etmeden, bilerek veya bilmeyerek söylemiş olduğu sözler çoğaldığı için, ”Din nasîhattir” Hadîs-i Şerîf’ine binâen bu söylenen sözlerin dînimize aykırı olduğunu beyân etmek için bu çalışmayı hazırladık.Doğru olmayan sözlerden bazıları ise, şunlardır: Semâvî …