İslâm Tek Hak Dindir

Maalesef, asrımızda İslâm Dîni’yle alâkalı kullanılan bazı ifâdeler Kur’ân-ı Kerîm’e ve Hadîs-i Şerîfler’e ters düşmektedir. Günümüzde İslâm dîni hakkında bir çok kişinin dikkat etmeden, bilerek veya bilmeyerek söylemiş olduğu sözler çoğaldığı için, ”Din nasîhattir” Hadîs-i Şerîf’ine binâen bu söylenen sözlerin dînimize aykırı olduğunu beyân etmek için bu çalışmayı hazırladık.Doğru olmayan sözlerden bazıları ise, şunlardır: Semâvî dinler, hak dinler, ilâhî dinler, İslâm son dindir, İslâm’dan önceki dinler, vahye dayalı olarak 3 hak din vardır,Yahûdîler ve Hristiyanlar Cennetliktir, Mûsâ Yahûdiydi, Yahûdîlik diniyle geldi, Îsâ Hristiyandı, Hristiyanlık diniyle geldi,İbrâhîm Hanif dînindendi, İbrâhimî dinler. Bunlar ve bu gibi sözler, kesinlikle Âyet-i Kerîmeler’e aykırıdır ve aslâ kullanılmaması gerekir.Kur’ân’a göre tek ilâhî, semâvî ve hak olan din İslâm dînidir. İslâm dîninin dışındaki bütün inançlar batıldır, geçersizdir. İslâm son din değil, başından beri var olan tek hak dindir. Peygamber Efendimiz ise İslâm dîninin son çağrısını (Kur’ân-ı Kerîm’i) tebliğ etmek üzere gelmiştir. Ondan sonra Kıyâmet’e kadar yeni bir şerîatle Peygamber gelmeyecektir. İslâm dîninin kemâle erdiği ve tamamlandığı Âyet’te beyân edilmiştir. Hadîs-i Şerîfler’de 124 bin Peygamberin geldiği, ilkinin Âdem , sonuncusunun ise Muhammed olduğu bildirilmiştir. Bütün peygamberler İslâm dînini tebliğ etmiştir ve hepsi Müslüman’dır. Nasıl ki; günümüzdeki Müslümanlar “Lâ ilâhe illallâh Muhammedurrasûlullâh” diyorlarsa, Peygamberimiz’den önceki diğer peygamberlerin ümmetleri olan Müslümanlar da lâ ilâhe illallah Îsâ Rasûlullâh, lâ ilâhe illallâh Mûsâ Rasûlullâh, lâ ilâhe illallah İbrâhim Rasûllullâh sözünü kullanırlardı. Hatta Melekler ilk insan ve ilk Peygamber olan Âdem’den önce yaratılmıştır. Onlar da İslâm dîniyle Allâh’a ibâdet ederler. Onların dîni de İslâm’dır ve hepsi Müslüman’dır. Allâh-u Teâlâ 104 kitap göndermiştir. Bütün bu semâvî ve ilâhî kitaplar İslâm dîninin kitaplarıdır.Gönderilen bütün kitaplarda imân esasları aynıdır.Lâkin bu kitaplarda emredilen fıkhî konularda farklılıklar vardı. Meselâ Âdem döneminde tek vakit namaz vardı, Peygamber Efendimize indirilen Kur’ân ahkâmlarında beş vakittir. Fakat bütün kitaplar İslâm dîninin kitaplarıdır.

Allâh-u Teâlâ “İslâm dîni” dışında hiçbir hak din göndermemiştir. İslâm dîninin tek doğru din olduğu ve bütün Peygamberlerin Müslüman olduğuna dâir Âyet-i Kerîmeler ve Hadîs-i Şerîfler çoktur. Bunlardan bazıları şunlardır:

﴿ اِنَّ الدّٖينَ عِنْدَ الله الْاِسْلَامُ ﴾

Mânâsı: “Allâh’ın nezdinde tek (hak) din İslâm’dır.“

(Âl-i İmran Sûresi 19)

﴿ وَرَضيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ ديناًۜ ﴾

Mânâsı: “Allâh sadece İslâm dininden razıdır.”

(Mâide Sûresi 4)

﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪يناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرينَ ﴾

Mânâsı: ”Her kim; İslâmdan başka bir din seçerse (kabul ederse) ondan kabul edilmeyecektir ve o, Âhiret’te hüsrana (ebedî Cehennem hayâtı) uğrayanlardan olacaktır.”

(Âl-i İmrân Sûresi 85)

﴿ هُوَ سَمّٰيكُمُ الْمُسْلِم۪ينَ مِنْ قَبْلُ ﴾

Mânâsı: ”Allâh sizi önceden de (Kur’ândan önceki kitaplarda da) ve bunda da (kur’ânda da) Müslümanlar olarak adlandırdı.”

(Hacc Sûresi 78)

Kur’ân-ı Kerîm’in tercümânı olan Abdullâh İbn-i Abbâs bu Âyet’i tefsîr ederken buyurdu ki: “İşte bu Âyet bütün Peygamberler’in Müslüman olup, İslâm dîniyle gönderildiklerini ve İslâm’ı tebliğ ettiklerini ifâde eder.”

Allâh-u Teâlâ, Âl-i İmrân Sûresi’nin 84. Âyet-i Kerîmesi’de şöyle buyuruyor:

﴿ قُلْ اٰمَنَّا بِاللهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ عَلٰى اِبْرٰهيمَ وَاِسْمٰعيلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُو۫تِيَ مُوسٰى وَعيسٰى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾

Meâli: (Ey Rasûlüm), de ki: “Biz Allâh’a îmân ettik; bize indirilen Kur’ân-ı Kerîm’e de; İbrâhim’e, İsmâîl’e, İshâk’a, Yakûb’a ve oğullarına indirilenlere de; Mûsâ’ya, Îsâ’ya ve Peygamberler’e Rabb’larından verilenlere de. Peygamberlerden hiç biri arasında din ayrımı yapmayız. Biz Allâh’a boyun eğen Müslümanlarız.”

Bakara Sûresi’nin 285. Âyet-i Kerîme-si’nde ise (meâli): ”Allâh’ın Peygamberler’i arasında (dinde) ayrım yapmayız.” diye buyrulmaktadır. (Hepsinin dinleri İslâm’dır, hepsi Müslümandır).

Bir Hadîs-i Şerîf’te (meâli): “Peygamberler üvey kardeş gibidirler. Onların dini (İslâm) tek, anaları (şerîatleri, kitapları) ayrıdır.” burulmaktadır.

Âl-i İmrân Sûresi’nin 67. Âyeti’nde ise İbrâhim Peygamber hakkında (meâli): “İbrâhim ne bir Yahûdî, ne de bir Hristiyandı. Fakat o, Allâh-u Teâlâ’yı tanıyan gerçek bir Müslüman’dı ve müşriklerden de değildi.”Mûsâ ‘nın Müslüman olduğuna ve ona inananların da Müslüman olduklarına dâir Âyet-i Kerîmeler’den delîl vardır. Mûsâ döneminde îmân etmekle İslâm dînine giren Firavun’un sihirbazları hakkında A’râf Sûresi’nin 126. Âyet-i Kerîmesi’nde şöyle geçmektedir (meâli): “Ey Rabbi’miz üzerimize sabırlar yağdır ve bizi Müslümân olarak vefât ettir.”

Îsâ ve ona tabi olanlar da Müslümandır. Âl-i İmrân Sûresi’nin 52. Âyet-i Kerîmesi’nde (meâli): “Îsâ onların inkârlarını sezince, ‘Allâh yolunda bu dîni yaymak için yardımcılarım kim?’ dedi. Havârîler, ‘Bizler Allâh yolunda sana yardımcı olacak kişileriz’. Allâh’a îmân ettik. Şâhit ol ki, biz Müslümanlardanız‘ dediler.” Burada zikredemediğimiz onlarca ayet ve hadisler delîldir ki, bütün Peygamberler’in dini İslâm’dır. Dolayısıyla hepsi Müslüman’dır ve onlara tabi olanlar da Müslümandır.

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir