Tahzir 3

4– İftiracı iftiralarını şöyle sürdürüyor ve Habeşi’nin: “Kesp konusunda kulun meşietine müdahale yoktur.” dediğini iddia ediyor. Cevap: Sevgili Okur! Sana bu şahsın yalanlarını, hem de kasten, bilerek olan yalanlarını ne kadar ileriye götürdüğünü göstereceğiz. Allâme Şeyh el-Herarî adı geçen (ed-Delîlu’l Kavîm, s:94) kitabında diyor ki: “Kulun meşietinin kesp dışında bir müdahalesi yoktur.” Şeyhin kelimesi kelimesine …

Tahzir 2

Muhaddis dil bilgini Hanefi fakihi olan Murtaza ez-Zebîdî İthafu’s Sâdeti’l Muttakîn adlı şerhinde Ebu Nasır el-Kuşeyrî’nin “et-Tezkiratu’ş Şerkiyyeh” adlı kitabından naklen şöyle buyuruyor: “Allâh Azze ve Celle’nin وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّـهُ (Müteşâbih’in tevilini ancak Allâh bilir.) kavlinden Allâh’ın muradı, ancak kıyametin ne zaman kopacağıdır. Çünkü müşrikler peygambere ﷺ kıyametin ne zaman kopacağını ve ne …

Tahzir 1

Önemli Bir Fitne Hakkında Müminlere Uyarı: Elinizdeki bu eser, Şeyh Usame Muhammed es- Seyyid tarafından kaleme alınmış olan ve “Önemli Bir Fitne Hakkında Müminlere Uyarı” adı ile Tercüme ettiğimiz “Tahzîru’l-Mü’minîn Min Fite Abdi-r-Rahman Dımaşkıyye ve Esyadihi’l-Vehhabiyyîn” adlı eseridir. Yazar bu eserinde Dımaşklı/Şam (Suriyeli) Abdurrahman’ın ve onun Vehhabî olan efendilerinin en büyük fitne ve tehlike konusunda …

Çaba Sarf Edin

Şeyh Abdullâh El-Herari (Allâh ondan razı olsun) buyurdu ki: “İnsanların ihtiyaçlarını gidermek için çok çaba sarf edin.”

Ahirette Yüksek Derece

Şeyh Abdullâh El-Herari (Allâh ondan razı olsun) buyurdu ki: “Derdi; yiyecek, içecek ve giyim kuşam olan kişi, âhirette yüksek derece ehlinden olamaz.”

Sabır

Şeyh Abdullâh El-Herari (Allâh ondan razı olsun) buyurdu ki: “Sabır, bütün çeşitleri ile insanı Allâh’ın rahmetine yaklaştırır ve birçok dünyalık afetten selamette tutar.”

Nefse Muhalefet Etmek

Şeyh Abdullâh El-Herari (Allâh ondan razı olsun) buyurdu ki: “Nefse muhalefet etmek, kişiye Allâh’ın razı olduğu şeylerde  yardımcı olur.”

Amellerin Karşılığı

Şeyh Abdullâh El-Herari (Allâh ondan razı olsun) buyurdu ki: “Allâh-u Teâlâ, bu dünyayı ahiretin tarlası kılmıştır. Her kim bu dünyada hayır işlerse onun öldükten sonra mükafatı hayır olacaktır. Her kim kötü amel işlerse onun cezası ahirette azap olacaktır