Hüsnü Zan

Şeyh Abdullâh El-Herarî (Allâh ondan razı olsun) buyurdu ki: “Hüsnü zanda bulununuz, ta ki kişiden uyarmayı gerektiren açık ve net bir şey görene kadar. Eğer böyle bir duruma ulaşırsanız da o kişiyi uyarmanız hikmetli bir şekilde olsun.”

Şeyh Abdullâh’ın Eserleri

Şeyh Abdullâh El-Habeşî’nin bütün çalışmaları insanların İslâm Akidesini iyice anlamaları, Rasûlullâh Efendimizin Ehli-Sünnet Vel Cemaat’ın yolunu takip etmeleri içindir. Bu özelliği vefat ettiği 2 Eylül 2008 Salı günü seher vakti saat 05.00’ a kadar sürmüştür. Küfrü, şirki insanlara anlatıp o bataklığın içine düşmemeleri için çalışmıştır. Sapık olan fırkalara karşı reddiyede bulunmak ve reddiye hazırlamak aynı …