Habeşiler Kimlerdir

Şeyh Abdullâh el-Herarî (Allâh ondan razı olsun) buyurdu ki: “Bizler; Müslümanlardan bir parçayız. 50 sene, 100 sene ya da 600 sene önce çıkmış bir fikir değiliz.”

Hayattayken Allâh’ın Verdiği Nimetlerin Kıymetini Bilmek

Şeyh Abdullâh El-Herari (Allâh ondan razı olsun) buyurdu ki;
” Nice insanlar vardır ki, yakınları ölümlerini beklerken aniden şifa bulup, iyileşirler. Nice gençler vardır ki, yakınları onların hastalığını bile aklına getirmezken aniden, düşüp ölürler. Nice küçük çocuklar vardır ki, aileleri onların geleceği ile ilgili plan yaparken, o gelecek gelmeden ölürler. Ve nice genç kızlar vardır ki, gelinlik giymeyi hayal ederken kefen giyerler.”

Peygamber Sevgisi

Şeyh Abdullâh El-Herari (Allâh ondan razı olsun) buyurdu ki:

Peygamber Efendimiz buyurdu ki:”Beni sevenlere belalar, hedefine akan selden daha süratli gelir. ” Bu hadisin manası; Peygamber Efendimizi kâmil bir şekilde seven kişinin, derecesinin yükselmesi için üzerindeki belalar şiddetli olur.

Habeşiler Kimlerdir

Âlemlerin Rabbi olan Allâh’a hamd olsun, en güzel salat ve selam Allâh Resulünün üzerine olsun. Büyük muhaddis allâme Eş-Şeyh Abdullâh El-Harari El-Habeşi, “El-Ahbaş” adıyla anılan cemaati hakkında şöyle buyuruyor: Bizler akide ve hükümler açısından Ehli-Selef (Hicretin ilk 300 senesindekiler) ve Ehli-Halef (Hicretin 300 senesinden sonra gelenler) olan Müslümanlara tabi Müslüman bir cemaatiz. İcma-ı Ümmete

ABDULLÂH EL-HABEŞİ’NİN VASİYETLERİNDEN

Eş-Şeyh Abdullâh El-Habeşi, müritlerinden birine şu vasiyette bulunmuştur: Gizlice ve açıkça Allâh’tan korkmanı, seni mahrumiyete götürecek işleri terk etmeni tavsiye ediyorum. Zira hazırlıksız yapılan imdat çağrısı, azıksız olarak yolculuğa çıkmaya benzer. Ayrıca nefesleri kollamanı, beş duyunu haramlardan korumanı, bulabildiğin şeye rıza getirmeni, bulamadığın bir ihtiyacına sabretmeni ve sözünü yerine getirmeni tavsiye ediyorum. Ey Kardeşim!Çok bilgili, …