ALLÂH’IN KULLARI ÜZERİNDEKİ EN BÜYÜK HAKKI NEDİR?

Hadîs-i Şerîfler’de ifâde edildiği gibi, Yüce Allâh’ın kulları üzerinde sayısız hakları vardır. Bunların en büyüğü, en önemlisi şüphesiz ki, kulların O’nu tevhîd etmeleri yâni O’nu, zâtında, sıfatlarında, ilâhlığında ve fiilinde (yaratıcılığında) bir ve tek, eşsiz ve benzersiz olarak bilmeleri, ibâdeti başkalarına değil, yalnızca O’na has (özgü) kılmaları, sâdece ve sâdece O’na ibâdet etmeleri ve O’na …