Allâh’ı Yüceltmek

  Şeyh Abdullâh (radiyallâhu anh) buyurdu ki: “Allâh’ı yüceltmek ve O’nu hem sakin hem sinirli anımızda küçümsememek üzerimize farzdır.”

Kader’e İman

Şeyh Abdullâh (radiyallâhu anh) buyurdu ki: ” Muhakkak ki Kadere iman etmek, dîni hususların en üstün olanlarından biridir. Çünkü kim bu konuda hataya düşerse, muhakkak ki Cennete götüren yolda hataya düşmüştür. Her kim Kader’e iman etmezse, Cennet ona haramdır.”

Allâh Mekândan Münezzehtir

Allâhu Teâlâ’yı mekândan münezzeh olarak bilmek Ehl-i Sünnet’ Vel-Cemaat’in akidesidir Allâhu Teâlâ şöyle buyuruyor: لَيْسَ كَمِثْلِه شَىْءٌ وَهُوَ السَّميعُ الْبَصيرُ (Eş-şurâ suresi, 11. âyet) Manası: Allâh’ın benzeri hiç bir şey yoktur Allâhu Teâlâ şöyle buyuruyor: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ (El-İhlas suresi, 4. âyet) Manası: Allâh’ın hiç bir yönden benzeri yoktur Allâhu Teâlâ şöyle buyuruyor: …

Allâh’a İmân

Hiçbir şeye benzemeyen, bir mekânda veya bütün mekânlarda olmaktan münezzeh olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allâh’a hamd; Peygamberimiz Muhammed’e ﷺ, âline ve ashabına salât ve selâm olsun. Günümüzde, Ehl-i Sünnet Vel Cemaat’ın inanç esaslarını doğru bir şekilde ele alan ve korunup yayılması için yeterince gayret eden ilim ehli çok azdır. Peygamber Efendimizinﷺ şu Hadîs-i …