İslâm Dînine girmesi ve şerîata göre amel etmesi gereken mükellef kimdir?

Soru–4: İslâm Dînine girmesi ve şerîata göre amel etmesi gereken mükellef kimdir?

Cevap–4: Mükellef (sorumlu) kimse; akıllı, baliğ (ergenlik çağına girmiş) ve kendisine davetin aslı olan Kelime-i Şehâdetin ulaştığı kimsedir.

Erkekler için “buluğun” iki alâmeti vardır. Bunlar:

1-Meninin gelmesi 

veya

2- Hicri 15 yaşın doldurulması.

Bayanlar için ise “buluğun” üç alâmeti vardır. Bunlar:

1-Meninin gelmesi 

veya

2-Hayız kanının gelmesi

 ya da

3-Hicri 15 yaşın doldurulması.

         Her kim buluğ çağına varmadan ölürse mükellef değildir. Her kim buluğa varmadan önce aklını yitirip deli olursa, buluğa kadar deli olarak yaşar ve buluğdan sonra aynı hâl üzere deli olarak ölürse mükellef değildir. Her kim baliğ olarak yaşar ve kendine davetin aslı olan Kelime-i Şehâdet ulaşmaz ise yine mükellef sayılmaz. Allâh-u Teâlâ  şöyle buyuruyor:          

Anlamı: “Biz, bir kavme Peygamber göndermedikçe, onlara azap edecek değiliz.”

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor:

Anlamı: “Kalem üç sınıf üzerinden kaldırılmıştır. Bunlar:

1-Uyuyan, uyanana kadar.

2-Çocuk, buluğa erene kadar.

3-Deli olan, delilikten şifa bulana kadar.” Yani günah kalemi bu üç sınıfa bir şey yazmaz.    

Soru-5: Muttakî kul kimdir?

Cevap-5: Muttakî kul; farzları eda edip harâmlardan sakınan kimsedir. Her kim bu hal üzerine ölürse azap çekmeden Cennet’e girecektir. 

Allâh-u Teâlâ  şöyle buyuruyor:  

Anlamı: “Rabbimiz Allâh’tır” deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara (takvâ sahibi olanlara) korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar Cennet ehlidirler. Yapmakta olduklarına karşılık orada ebedî kalacaklardır.”

Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor:

Anlamı: “Bana en yakın olanlar; Muttekilerdir. Kim ve nerede olurlarsa olsunlar.”

Soru-6: Muttakî kul ile evliya olan kimsenin arasındaki fark nedir?

Cevap-6:  Muttakî kul; farzları eda edip harâmlardan sakınan kimsedir. Evliya ise; farzları eda edip harâmlardan sakınmakla birlikte sünnet olan ibâdetleri çokça işleyen kimsedir. O halde evliyalık mertebesi takvâ mertebesinden üstündür. Allâh-u Teâlâ  şöyle buyuruyor:   

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir