ALLÂH RIZASI İÇİN AMEL ETMEK

Peygamberimiz Efendimiz bir hadisinde mealen şöyle buyurmuştur:

“Ameller ancak niyetlere göredir ve herkese ancak niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allâh’a ve Rasulü’ne ise onun hicreti Allâh’a ve Rasulü’nedir. Kimin de hicreti elde edeceği bir dünyalık yahut nikahlayacağı bir kadın için ise, onun hicreti de hicret ettiği şeyedir.” (Buhari-Muslim)

Dikkat edelim kardeşlerim! Bu hadiste belirtilen mana her amel için geçerli değildir. Kimileri vardır ki Allâh’a veya bir peygambere veya dine veya kurana söver, sonra da “ameller niyete bağlıdır. Ben şakalaşıyordum veya ben kızgındım veya ben şariatı kast etmedim”  der. Bu kişi hadisi yerinde kullanmamıştır. Oysa hadisin devamından ve vuku bulduğu olaydan da anlaşılacağı üzere hadiste kastedilen amel “Salih” amellerdir.

Kastedilenin Salih ameller olduğunu destekleyen şu hadisi zikretmekte fayda görüyoruz: Bir gün bir sahabi camiye girdi ve kendince namaz kıldı. Ardından da Peygamber Efendimiz’in yanına gelerek selam verdi. Peygamber Efendimiz bu sahabiye “Geri git, namazını kıl daha namazını kılmadın.(namaz kılmış sayılmadın)” buyurdu. Sahabi gidip tekrar kendince namaz kıldı ve döndü. Rasulullâh aynı sözleri sarfetti. Sahabi tekrar  namazı kılmaya gidip döndüğünde Rasulullâh aynı sözü tekrarladı. Bunun üzerine sahabi “Bundan başkasını bilmiyorum.” deyince Peygamberimiz ona namazını nasıl kılması gerektiğini öğretti. Burada Rasulullâh ona “ameller niyetlere bağlıdır. Senin niyetin namaz kılmaktı. Bu kafidir” demedi ve onun bu yanlış davranışına susmadı. Dolayısıyla her ameli niyete bağlamak da doğru değildir.

Esas konuya dönecek olursak; Allâh insanın yapmış olduğu zahiri ve batini amellerinden dolayı insanı hesaba çekecektir. Zahiri amellerden kastımız; namaz, anne-babaya iyi davranma, oruç, hac gibi amellerdir. Batini amellerden kasıt ise küfür, iman ve kalpteki niyetler gibi amellerdir.

Allâh-u Teâlâ da El-İsrâ’ Suresi’nin 84. ayetinde şöyle buyurmuştur:

“De ki: Herkes bulunduğu hal ve niyetine göre iş yapar”

Peygamber Efendimiz başka bir hadisinde de şöyle buyurmuştur:

Ey Müslüman Kardeşim! İnsanların seni övmesini, sana teşekkür etmesini bekleme! Onlardan yapmış olduğun hayırlı amel için karşılık bekleme! Övgülerini beklersen, seni övmeleri için yaparsan bu riya olur. Riya ise kalbin günahlardandır. Anne-babana, hanımına, çocuklarına iyilik yaptığın zaman; komşuna, yetime, dul kadına ihsanda bulunduğun zaman, din dersi verdiğin zaman veya Kur’an-ı Kerim okuduğun ya da öğrettiğin zaman bu amelindeki niyet adının göklere yazılması için olmasın. Hasta ziyareti yaptığın zaman muradın sana teşekkür etmeleri olmasın. Camii inşa amacın bu cami üzerinde isminin yazılması olmasın.

Peygamberimiz bir hadisinde buyurdu ki:

Ey Müslüman Kardeşim! Şu ibretlik kıssadan der almaya bak: Eski zamanların birinde bazı insanlar bir ağaca ibadet ediyorlardı. Bunu gören bir adam “Allâh rızası için gidip onu keseceğim” dedi ve o ağacın yanına gitti. Aniden iblis bir insan suretine bürünüp onun karşısına çıktı ve ona “Neden bu ağacı kesiyorsun?” diye sordu. Bu adam da “Allah rızası için onu keseceğim.” Deyince iblis ona dedi ki: “Eğer sen ona ibadet etmiyorsan sana ne zararı olacak ki… Onu kesmeyi bırakırsan her gün yastığının altında iki altın görürsün.” Adam da bunun üzerine o ağacı kesmekten vazgeçti ve evine döndü. Sabah uyanıp oturduğu zaman başucunda iki altın görüverdi. Ertesi gün oldu. Yine uykudan uyandığında başucunda altın bulamayınca öfkelendi ve o ağacı kesmeye gitti. İblis yine insan suretine bürünerek önüne çıktı ve ona dedi ki “Bugün onu kesemezsin.” Adam onu kesmeye yeltendiği an iblis ona saldırarak onu boğmak istedi ve ona dedi ki:”Benim kim olduğumu biliyor musun?” Adam “yok” dedi. İblis de ona “Ben iblisim. İlk geldiğinde AllÂh rızası için gelmiştin. O yüzden sana bir şey yapamadım. Bugün ise iki altın elde edemediğin için geldin, bu sebeple sana musallat olabildim.”

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir